Woningontruiming in Brabant: Wat je moet weten

Een woningontruiming kan om verschillende redenen plaatsvinden. Het kan zijn dat een huurder de huur niet meer betaalt, dat een huurcontract eindigt, dat er sprake is van een overlijden of dat de woning illegaal wordt gebruikt. Wat de reden ook is, woningontruiming Meerkerk is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen.

Specialisatie 

In Brabant zijn er verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in woningontruiming. Deze bedrijven kunnen de gehele ontruiming verzorgen, van het leeghalen van de woning tot het bezemschoon opleveren van de ruimte. Het is belangrijk om te weten dat er bij woningontruiming bepaalde regels gelden waar zowel de huurder als de verhuurder zich aan moeten houden.

Wettelijke regels bij woningontruiming

Als een huurder de huur niet meer betaalt, kan de verhuurder de huur opzeggen. De huurder heeft dan nog een bepaalde tijd om alsnog de huur te betalen. Als de huurder dit niet doet, kan de verhuurder naar de rechter stappen om de huurder uit de woning te laten zetten. Dit heet een ontruimingsprocedure. Bij een ontruimingsprocedure gelden verschillende regels:

  • De verhuurder moet de huurder een brief sturen waarin staat dat de huur opgezegd wordt en dat de huurder nog een bepaalde tijd heeft om de huur te betalen.
  • Als de huurder na deze tijd nog niet betaald heeft, moet de verhuurder naar de rechter stappen om een ontruimingsvonnis te krijgen.
  • De huurder moet minimaal drie dagen voor de ontruiming op de hoogte gesteld worden van het tijdstip en de plaats van de ontruiming.
  • De ontruiming mag alleen plaatsvinden met hulp van de politie en een deurwaarder.
  • Als de huurder de huur wel betaalt, kan de ontruiming voorkomen worden. Ook kan de huurder naar de rechter stappen om te vragen de ontruiming uit te stellen of te voorkomen.

Andere situaties bij woningontruiming

Een woningontruiming kan ook plaatsvinden als een huurcontract afloopt. In dat geval moet de huurder de woning leeg opleveren. Het is belangrijk om te weten dat de huurder de woning in dezelfde staat moet achterlaten als bij het begin van de huur. Dit betekent dat de huurder de woning moet schoonmaken en eventuele beschadigingen moet herstellen.